Ευεξία Υγεία

Στερεοτακτική βιοψία με αναρρόφηση: Διαφορετική μέθοδος με άριστα αποτελέσματα

Η επιλογή της βιοψίας του μαστού με αναρρόφηση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά και πώς γίνεται;

Είναι συχνό φαινόμενο ένας ακτινολόγος που ασχολείται με τη μαστογραφία, να ανακαλύπτει ευρήματα μη ψηλαφητά, αλλά ορατά μόνο απεικονιστικά, με τη μορφή μικροαποτιτανώσεων ή μικρών ογκιδίων. Επίσης συχνό φαινόμενο είναι να υπάρχει αμφιβολία για το αν αυτά τα ευρήματα είναι ύποπτα για κακοήθεια. Σαφώς και αυτά τα ευρήματα χρειάζονται απόδειξη για την περαιτέρω αντιμετώπισή τους και η μόνη λύση είναι η βιοψία, δηλαδή η λήψη υλικού για την ιστολογική ταυτοποίησή τους.

Ο όρος βιοψία στο μαστό είναι συνυφασμένος με τη χειρουργική βιοψία, δηλαδή με επέμβαση. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επεμβάσεων, οι οποίες από τη στιγμή που το εύρημα αποδεικνύεται καλόηθες, θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η λύση είναι σαφώς η στερεοτακτική βιοψία με αναρρόφηση, η οποία δεν είναι χειρουργική πράξη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία από την πλευρά της εξεταζόμενης, εκτός του να έχει αποφύγει ένα βαρύ γεύμα και να μην έχει πάρει ασπιρίνη ή αντιπηκτική αγωγή (πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 3 μέρες). Χρειάζεται ελάχιστη τοπική αναισθησία και μια μικρή τομή στο δέρμα, για την οποία δεν χρειάζονται ράμματα. Κατά συνέπεια δεν αφήνει ουλή και δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο.

Η διαδικασία

Γίνεται με τη βοήθεια ψηφιακού μαστογράφου είτε σε καθιστή θέση είτε σε ύπτια, ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε. Για τη λήψη υλικού (ιστοτεμάχια) χρησιμοποιούμε ειδική βελόνα (10g) και μηχάνημα αναρρόφησης (senoRX), το οποίο συλλέγει τα ιστοτεμάχια σε ειδικό καλάθι πίσω από τη βελόνα. Τα ιστοτεμάχια ακτινογραφούνται για να επιβεβαιωθεί η λήψη του σωστού υλικού (περιέχει μικροαποτιτανώσεις). Παίρνουμε συνήθως 7-8 ιστοτεμάχια με μία και μοναδική είσοδο της βελόνας. Είναι απόλυτα ακριβής μέθοδος, αφού κατευθύνουμε τη βελόνα μας ακριβώς στην αλλοίωση απεικονιστικά, αλλά και αποτελεσματική όσο μία χειρουργική βιοψία, λόγω της λήψης μεγάλων ιστοτεμαχίων από την περιοχή με μηχάνημα αναρρόφησης (Mammotom, Seno RX).

Έχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουμε ότι πήραμε δείγματα από το σωστό σημείο με λήψη μαστογραφιών μετά το πέρας της πράξης και στην περιοχή αφήνουμε ένα μικρό μεταλλικό κλιπ, με σκοπό την ακριβή εύρεση της περιοχής αν χρειαστεί λόγω κακοήθειας να γίνει χειρουργική επέμβαση. Η διάρκεια της στερεοτακτικής βιοψίας είναι περίπου 45΄ και στη συνέχεια η εξεταζόμενη πηγαίνει στο σπίτι της με τη χορήγηση μιας απλής αντιβίωσης για περίπου 7 μέρες.

Ως παρενέργεια της διαδικασίας είναι πιθανό να έχουμε ένα μικρό αιμάτωμα, το οποίο περιορίζεται με τη χρήση παγοκύστης στην περιοχή και την άσκηση μικρής πίεσης για περιορισμένη ώρα μετά το πέρας της βιοψίας. Το αιμάτωμα υποχωρεί μόνο του έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 10 ημέρες).
Το κόστος της στερεοτακτικής βιοψίας είναι σαφώς μικρότερο από της χειρουργικής βιοψίας, εφόσον δεν χρειάζεται αίθουσα χειρουργείου, νάρκωση και παραμονή σε νοσοκομείο.

Ο στόχος μας

Η προσπάθειά μας είναι η αποφυγή των περιττών χειρουργικών πράξεων και η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, όσο αυτή παραμένει μικρή και αψηλάφητη αλλοίωση. Η προσέγγιση και η βιοψία στερεοτακτικά των αλλοιώσεων αυτού του τύπου είναι η ενδεδειγμένη ιατρική πράξη που εγγυάται τα ανωτέρω ζητούμενα.
Η στερεοτακτική βιοψία πρέπει σαφώς να γίνεται από εξειδικευμένο ακτινολόγο μαστού και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και σε σωστά εξοπλισμένα κέντρα μαστού.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial