Υγεία

Λιμεναρχείο: Η κολύμβηση δεν είναι σωματική άσκηση

Με μια διαταγή από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος η κολύμβηση και το ψάρεμα πλέον απαγορεύονται παντού, επί ποινή προστίμου.

Πρόκειται για μια ερμηνεία της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών, η οποία εστάλη σε όλα τα Λιμεναρχεία η οποία αναφέρει συγκεκριμένα:

“Δραστηριότητες όπως η λήψη θαλάσσιου λουτρού, η χρήση ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και η ερασιτεχνική και υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται”. Οι Λιμενικοί υπάλληλοι μπορούν να επιβάλουν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ στους παραβάτες.

Επομένως, αν σκέφτεστε να στείλετε κωδικό sms 6 στο 13033, βγάλτε από το πρόγραμμα τη βουτιά στη θάλασσα.

Πηγή: 3vita

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial