Γυμναστική Προπόνηση

Γνωρίστε τη «φυσική κατάσταση» σας και βελτιώστε τη!

Όλοι έχουμε ακούσει τον όρο φυσική κατάσταση, αλλά ποια ακριβώς εντύπωση έχουμε για αυτόν; Με τον όρο φυσική κατάσταση εννοούμε γενικά το σύνολο των σωματικών ικανοτήτων. Η φυσική κατάσταση είναι ένα «κράμα» από τις εξής ιδιότητες:

Αντοχή – Δύναμη – Ευκαμψία – Ταχύτητα – Σύσταση σώματος (ποσοστό λίπους)

Πολλοί θεωρούν πως η «καλή» αντοχή και η «καλή» φυσική κατάσταση (και κατ΄ επέκταση η υγεία) είναι έννοιες ταυτόσημες. Αυτό εμπεριέχει μια τεράστια δόση αλήθειας. Δραστηριότητες αντοχής, όπως το τρέξιμο ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα των προπονήσεων προκαλούν αερόβιες, αναερόβιες, καρδιαγγειακές και νευρομυϊκές προσαρμογές.

Το τρέξιμο θεωρείται η βάση της φυσικής κατάστασης. Είναι μια «φανταστική» δραστηριότητα και μπορεί να βελτιώσει όλα τα λειτουργικά συστήματα του ανθρώπου και να δημιουργήσει προσαρμογές ευνοϊκές για την προαγωγή της υγείας. Aυτές οι προσαρμογές συμβαίνουν στις εξής περιοχές: νευρολογικές (που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα), βιοενεργειακές (που σχετίζονται με τις ενεργειακές αποθήκες του οργανισμού), δομικές (που σχετίζονται με τις κινητικές μονάδες και τον συνδετικό ιστό), καρδιοαναπνευστικές (που σχετίζονται με την καρδιά) ορμονικές και εξωτερικές (που σχετίζονται με τη σύσταση του σώματος).

Αυτό σημαίνει πως κάποιος αθλητής θα πρέπει να κάνει μόνο τρέξιμο για τη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης; Όχι βέβαια! Ασφαλώς ακόμα κι ένας δρομέας θα ρίξει το βάρος του στην βελτίωση της αντοχής μέσα από το τρέξιμο αλλά δεν θα πρέπει να παραβλέπει και τις υπόλοιπες ιδιότητες της φυσικής κατάστασης όπως την δύναμη, την ταχύτητα και την ευκαμψία. Είναι σχεδόν αδύνατον μόνο μία δραστηριότητα όπως το τρέξιμο να βελτιώσει όλους τους παράγοντες της φυσικής κατάστασης.

Επομένως απαραίτητη η ποικιλία ειδικά κι όταν μιλάμε για αθλητές άλλων αθλημάτων. Ένα προπονητικό πρόγραμμα πρέπει να έχει ως στόχο να φτάσει κοντά σε μια ισορροπημένη ολόπλευρη ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης. Για την ανάπτυξη της χρειάζεται ένα πρόγραμμα που να δίνει έμφαση σε όλους τους παράγοντες της. Βέβαια υπάρχει αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (πχ δύναμη και αντοχή), αλλά με την εφαρμογή της περιοδικότητας και τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, είναι δυνατόν να βελτιωθούν όλοι οι παράγοντες της φυσικής κατάστασης γενικά και ειδικά όταν χρειαστεί με εξειδίκευση σε κάθε περίπτωση αθλήματος.

Βασισμένο σε άρθρο του Γιώργου Χατζηγιάννη

Πηγή: www.RunningNews.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial